HomeCategory Legislation updates

The Legislation Updates section contains monthly reviews and special releases on significant changes to the legislation of the Republic of Azerbaijan and other insights.
https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/08/photo-1589391886645-d51941baf7fb.jpg

MM-in “Etibarsız əqdlər üzrə müddətlər” adlı 354-cü maddəsində müəyyən edilmiş müddətlər iddia müddəti deyil, mülki hüququn həyata keçirilməsi müddətidir. Fərq ondan ibarətdir ki, iddia müddəti bitəndə müdafiəsi tələb olunan mülki hüquq qalır, lakin onu iddia ilə müdafiə etmək imkanı itirilir, mülki hüququn həyata keçirilməsi müddəti bitəndə isə hüququn özü xitam olunur. “Mübahisələndirilən əqdin etibarsız sayılması tələbi” və “əhəmiyyətsiz əqdin etibarsızlığının nəticələrinin tətbiqi tələbi” mülki hüquqdur. 354-cü maddədə həmin mülki hüququn həyata keçirilməsi müddətləri müəyyən olunub,...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/08/photo-1589391886645-d51941baf7fb.jpg

Torpaq icarəsi ilə bağlı mübahisələr həll edilərkən prolonqasiya düzgün qiymətləndirilmir. Prolonqasiya (“prolongare” latıncadan tərcümədə “uzatmaq” mənasını verir) –müqavilənin müddəti bitdikdə onun eyni müddətə və eyni şərtlərlə avtomatik olaraq uzadılması deməkdir. Bəzi hüquqşünaslar icarədə olmuş torpaq sahəsi (xüsusilə bağ torpaq sahəsi) ilə bağlı mübahisələrdə belə əsaslandırmadan istifadə edirlər: icarə müqaviləsinin müddəti bitsə də ona xitam vermək haqqında tərəflərdən heç birinin ərizəsi olmayıb, odur ki, müqavilə eyni müddət üçün və eyni şərtlərlə uzadılmış hesab edilir. Bu, düzgün...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/08/photo-1589391886645-d51941baf7fb.jpg

Bəzi sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri əmək müqaviləsini pərdələmək üçün vətəndaşlarla müxtəlif mülki-hüquqi (xidmət, tapşırıq, podrat və s.) müqavilələr bağlayır, müqavilə şərtləri pozulduqda isə vətəndaşlara qarşı mülki-hüquqi əsaslarla təzminat və s. barədə iddialar qaldırırlar. Həmin iddialar təmin edilə bilməz, çünki mülki-hüquqi müqavilə etibarsızdır. Mülki-hüquqi müqavilənin etibarsız sayılması üçün vətəndaşın iddia verilməsinə zərurət yoxdur, müqavilə başqa əqdi (əmək müqaviləsini) pərdələdiyinə görə yalan əqd kimi əhəmiyyətsizdir (MM, maddə 340.2). Əhəmiyyətsiz əqd isə məhkəmə tərəfindən etibarsız sayılıb-sayılmamasından asılı olmayaraq özlüyündə...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/06/photo-1589391886645-d51941baf7fb-1-e1595086624394.jpeg

On 2 June 2020, the President of the Republic of Azerbaijan approved the Laws “On Amendments to the Tax Code of the Republic of Azerbaijan” and “On Amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan on Social Insurance” both dated May 8, 2020. The current special release provides an overview and explanation of the changes. You can download OVERVIEW OF SIGNIFICANT CHANGES TO THE TAX AND SOCIAL INSURANCE LEGISLATION-SPECIAL RELEASE here. The posts on...