HomeCategory Məqalələr

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/05/Untitled-design-3-1.png

Avropa Məhkəməsinin[1] gözündə: şəxsi həyat yoxsa ifadə azadlığı? Giriş Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının[2] 8-ci maddəsi şəxsi həyat hüququnu, 10-cu maddəsi ifadə azadlığını əhatə edir. Bu iki hüquq Avropa Məhkəməsi praktikasında tez-tez kəsişən hüquqlar hesab olunur. Bu, bir tərəfdən fərdin şəxsi həyatını, digər tərəfdən ifadə azadlığından istifadə üçün əsas alət olan mediada demokratik cəmiyyətin əsaslarını təmin etmək üçün jurnalist hüquqlarını da qorumalıdır. Belə hallarda Avropa Məhkəməsi Konvensiyasında  hüquqlar balanslaşdırılır və işin hallarına uyğun onların sərhədlərini təyin...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/05/eu-law-dissertation-topics.jpg

Annotasiya Müasir dövrdə insan hüquq və azadlıqları yeni xarakter kəsb edərək daha çox iqtisadi sahənin liberallaşmasına fokuslanır. Bunu, xüsusilə, Avropa İttifaqı timsalında aydın şəkildə müşahidə edə bilərik. 1957-ci il Roma Müqaviləsində nəzərdə tutulan xidmətlər göstərmək azadlığı da daxili bazarda xidmətlərin sərbəst hərəkətinin təmin edilməsi məqsədini daşıyır. Bu məqalədə xidmət provayderlərinin hüquqları və bununla əlaqəli məhkəmə presedentləri şərh edilmişdir. Abstract In modern times, human rights and freedoms have taken on a new character and are more focused on the liberalization...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/05/CCW2018blog-1-1280x720.jpg

Bu yazıda startap anlayışı, Azərbaycan Respublikasında startap imkanları, bu sahədə tənzimlənmə və güzəştlərdən, eləcə də dünya praktikasından danışacağıq. Startap əvvəllər bazarda olmayan, tələb olunan və ya sonradan tələb yaradan xidmətlər görtərməyə və ya məhsul istehsal etməyə başlayan bir sahibkarlıq növü, şirkət və ya layihədir. Startap anlayışı XX əsrin əvvəllərində və əsasən, IT (İnformasiya Texnologiyaları) sahəsində meydana gəlmişdir. Lakin hal-hazırda startaplar təkcə IT yox, demək olar, hər bir biznes sahəsində yaradılıb və ya yaradılmaqdadır. Məşhur startaplara...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/05/Screen-Shot-2019-11-28-at-9.27.14-PM-740x441-e1590074413950.png

Introduction The way the Court of Justice of the European Union handles cases involving violations of fundamental rights has certain characteristics not in common with judicial protection mechanisms both in national courts or in the European Court of Human Rights. One of the most significant differences is the multiplicity of the sources applied to deal with court cases relating to the protection of fundamental rights and freedoms of the individual. Since the foundation of the...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/05/698662-637199647057621267-16x9-1280x720.jpg

Annotasiya 1957-ci il Roma Müqaviləsi ilə fəaliyyətinə başlayan Avropa İttifaqı insan hüquq və azadlıqlarının tanınması və təmini sahəsində dünyada əhəmiyyətli mövqeyə malikdir. İttifaq daxilində insan və vətəndaşın təkcə klassik hüquqları deyil, dövrün tələbinə uyğun olaraq yeni yaranan münasibətlərə tətbiq edilə biləcək yeni növ hüquq və azadlıqları da tanıyır. Məlumdur ki, məhdudiyyətlərlə üzləşmədən başqa bir ölkədə azad sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmək imkanı müasir dövr üçün xüsusilə vacibdir. Bu məqalə təsis etmək hüququ və onunla...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/03/Untitled-design-1-1.png

This article reviews legal criteria for patenting human genes on account of the evolution in biotechnology. It is utterly essential to highlight innovations in healthcare sector that have noteworthy effect not only to the scientific progress but also to the economy of the states. Special attention is paid to the analysis of eligibility criteria in the light of DNA sequences under the EU and US approaches.  As the modern technologies evolve remarkably day by day,...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/10/ebusiness.jpg

Introduction The evolution of the internet made it an attractive medium for both B2B and B2C e-commerce.[1] In the past, web was used primarily as a shop window by the companies, in comparison to nowadays, where businesses take binding orders directly via website.[2] Recently, people prefer online selling and buying of goods and services to physical, since it provides rapidity and convenience. Therefore, possibly online contract formation will surpass offline in the nearest future. Arguably,...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/10/global-partnership-for-effective-development.jpg

Introduction. International organizations enjoy privileges and immunities in order to carry out their purposes and functions smoothly and unhindered in the territory of the host State.[1] They are not subject to national jurisdiction of any State while taking ownership of the property located in different countries or by making property-related deals with citizens of different nationalities. Furthermore, international organizations could not be prosecuted as a respondent in the national courts.[2] Scope of the privileges and...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/10/FAB-behavioral-092719-shutter.jpg

Huseynzade Farahim [1] Annotasiya İnnovasiyaların maliyyələşmə yolu qlobal səviyyədə daim dəyişikliyə uğramaqdadır. Vençur kapital sənayesinin inkişafı bir sıra yeni inoovativ ideyaların və bunun məntiqi nəticəsi olaraq da, yeni startap şirkətlərin yaranmasına gətirib çıxardı. Buna baxmayaraq, vençur kapital hər zaman investorlara risksiz başa gəlmir. Zəruri informasiyanın yalnız bir şəxsə məlum olması, eləcə də kapitalın lüzumsuz dərəcədə artıq xərclənməsi kimi maneələr investorlar üçün narahatlıq doğuran məsələlərdəndir. Çin Xalq Respublikası kimi bəzi ölkələr “kütləvi sahibkarlıq” modelini əsas konsepsiya...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/10/GenderBalance-20190912091035944.png

INTRODUCTION During the last few decades, the United Nations has played a crucial role for empowerment of women through the systematic approach adressed global partnership in promoting and protecting women’s rights, as well as in creation of the appropriate conditions for support the implementation and monitoring the enforcement of such rights. The UN was instrumental in the globalization of gender equality throughout the world and further development of the fight against discrimination between women and...