HomeCategory Məqalələr

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/05/698662-637199647057621267-16x9-1280x720.jpg

Annotasiya 1957-ci il Roma Müqaviləsi ilə fəaliyyətinə başlayan Avropa İttifaqı insan hüquq və azadlıqlarının tanınması və təmini sahəsində dünyada əhəmiyyətli mövqeyə malikdir. İttifaq daxilində insan və vətəndaşın təkcə klassik hüquqları deyil, dövrün tələbinə uyğun olaraq yeni yaranan münasibətlərə tətbiq edilə biləcək yeni növ hüquq və azadlıqları da tanıyır. Məlumdur ki, məhdudiyyətlərlə üzləşmədən başqa bir ölkədə azad sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmək imkanı müasir dövr üçün xüsusilə vacibdir. Bu məqalə təsis etmək hüququ və onunla...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/03/Untitled-design-1-1.png

This article reviews legal criteria for patenting human genes on account of the evolution in biotechnology. It is utterly essential to highlight innovations in healthcare sector that have noteworthy effect not only to the scientific progress but also to the economy of the states. Special attention is paid to the analysis of eligibility criteria in the light of DNA sequences under the EU and US approaches.  As the modern technologies evolve remarkably day by day,...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/10/ebusiness.jpg

Introduction The evolution of the internet made it an attractive medium for both B2B and B2C e-commerce.[1] In the past, web was used primarily as a shop window by the companies, in comparison to nowadays, where businesses take binding orders directly via website.[2] Recently, people prefer online selling and buying of goods and services to physical, since it provides rapidity and convenience. Therefore, possibly online contract formation will surpass offline in the nearest future. Arguably,...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/10/global-partnership-for-effective-development.jpg

Introduction. International organizations enjoy privileges and immunities in order to carry out their purposes and functions smoothly and unhindered in the territory of the host State.[1] They are not subject to national jurisdiction of any State while taking ownership of the property located in different countries or by making property-related deals with citizens of different nationalities. Furthermore, international organizations could not be prosecuted as a respondent in the national courts.[2] Scope of the privileges and...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/10/FAB-behavioral-092719-shutter.jpg

Huseynzade Farahim [1] Annotasiya İnnovasiyaların maliyyələşmə yolu qlobal səviyyədə daim dəyişikliyə uğramaqdadır. Vençur kapital sənayesinin inkişafı bir sıra yeni inoovativ ideyaların və bunun məntiqi nəticəsi olaraq da, yeni startap şirkətlərin yaranmasına gətirib çıxardı. Buna baxmayaraq, vençur kapital hər zaman investorlara risksiz başa gəlmir. Zəruri informasiyanın yalnız bir şəxsə məlum olması, eləcə də kapitalın lüzumsuz dərəcədə artıq xərclənməsi kimi maneələr investorlar üçün narahatlıq doğuran məsələlərdəndir. Çin Xalq Respublikası kimi bəzi ölkələr “kütləvi sahibkarlıq” modelini əsas konsepsiya...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/10/GenderBalance-20190912091035944.png

INTRODUCTION During the last few decades, the United Nations has played a crucial role for empowerment of women through the systematic approach adressed global partnership in promoting and protecting women’s rights, as well as in creation of the appropriate conditions for support the implementation and monitoring the enforcement of such rights. The UN was instrumental in the globalization of gender equality throughout the world and further development of the fight against discrimination between women and...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/08/pg-6-7-a-jan-2017-2_647_010417051432.jpg

For implementation of their civil rights and duties, natural persons and legal entities quite often resort to services of those whose actions create, change or terminate certain commercial legal relationships.  The law of agency is based on the Latin maxim “Qui facit per alium, facit per se,” which means “he who acts through another is deemed in law to do it himself.” [1] It is a dynamic and competitive branch of law which comprises of...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/08/Untitled-design-10.png

Corruption crimes are the oldest and most common crimes in the world. They threaten democracy, the rule of law, human rights, good governance, violate the principles of equality and social justice, deter economic and social development of a state. Bribery is the most spread and dangerous corruption crime which undermines the foundations and authority of state power in the eyes of population [2]. Although a lot of legislative acts and other measures are used in...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/08/228110_207c_2.jpg

Giriş Konfidensiallıq barədə razılaşmaların bağlanması üçün nəzərə alınmalı məqamlar və tövsiyələr Konfidensiallıq barədə razılaşmaların növləri Konfidensiallıq barədə razılaşmaların tərtib olunması üçün hüquqşünasın malik olmalı olduğu məlumatlar Mübahisələrin həlli qaydası Giriş Kommersiya sahəsində mühüm əhəmiyyətə malik olmasına, ən çox bağlanan müqavilə növü hesab olunmasına və bağlayan tərəflər üçün xüsusi rejim müəyyənləşdirməyinə baxmayaraq konfidensiallıq barədə razılaşmalar üzrə nə yerli, nə də ki beynəlxalq hüquq ədəbiyyatı və tənzimləmələr bugünədək formalaşdırılmamışdır. Bu məqalənin əsas məqsədi hüquqşünaslara belə növ müqavilələrin...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/08/0-1.jpeg

EXW (Ex-works – satıcının razılaşdırmış yeri) Burada satıcının öhdəliyi minimum dərəcədədir və əsas vəzifəsi alıcı ilə razılaşdırılmış vaxtda məhsulu alıcıya təqdim etməkdir. Bu təqdimetmə satıcının olduğu ölkədə baş verir. Ödənişə daxildir: ixrac qablaşdırılması; Satıcının öhdəliyi bitir: onun məkanında FAS (Free Alongside Ship – razılaşdırılmış yüklənmə limanı) Müəyyən olunmuş yükləmə məntəqəsinə, dəniz daşıma vasitəsinə çatdıqdan sonra satıcının azad olması. Bu növ ticarət adətləri yalnız dəniz daşımalarına aiddir. Satıcı müəyyən edilmiş vaxtda yükləri konkret gəmiyə yükləyir. Bununla...