HomeCategory Məqalələr

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2021/04/shutterstock_215207651-1024x683-1-907x600.jpeg

Как известно, одним из способов получения большей  прибыли от предпринимательской деятельности является налоговая оптимизация. Для уменьшения налоговых расходов одним из эффективных методов является офшорный бизнес.Несмотря на то, что в настоящее время слово «офшоры» побуждает у людей разные мнения – как положительные, так и отрицательные –  вряд ли можно оспорить тот факт, что в эпоху глобализации офшоры занимают немаловажное место в мировой экономике, в международном налоговом планировании. Многие крупные компании используют офшорные юрисдикции для ведения бизнеса....

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2021/03/photo-1504384308090-c894fdcc538d.jpeg

Əmək hüququ hər bir dövlətin əsas hüquqlarından biridir və bu hüquqla bağlı bir çox problem mövcuddur. Bu hüquq sahəsindəki əsas problemlərdən biri də, işçinin iş vaxtından artıq işləməsidir. Bu mövzu baxımından mən Azərbaycan, Türkiyə və Fransa dövlətlərinin qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş qaydaların müqayisəli araşdırmasından sizlərə bəhs edəcəyəm. İlk olaraq Azərbaycan əmək hüququna nəzər salsaq görə bilərik ki, Əmək Məcəlləsinin 89-cu maddəsinə görə gündəlik normal iş vaxtının müddəti 8 saatdan artıq ola bilməz və gündəlik normal iş...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2021/01/CMEXEC-Factsheet-Judicial.png

Giriş Boşluq bir hüquqi münasibətin hüquq qaydası tərəfindən tənzimlənməməsi mənasına gəlir. Hüquq ədəbiyyatlarında boşluq dedikdə, hüquqda boşluq, qanunda boşluq, qanunvericilikdə boşluq, normativ hüquqi tənzimləmədə boşluq və s. başa düşülür. Bu konteksdə boşluqların fərqləndirilməsi lazım gəlir. Hüquqda boşluq münasibətin tənzimlənməsi üçün yazılı və yaxud yazılmamış (adət normaları) hər hansı bir hüquq qaydasının münasibəti tənzimləməməsi və ya mövcud olmamasını nəzərdə tutur. Qanunda boşluq normaların qanunda natamam tənzimlənməsi deməkdir. Qanundakı boşluq konsepsiyası qanunun istifadəsi üçün qanuni əsasların natamamlığına...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2021/01/azerbaijan_military-1280x720.jpg

ANNOTASİYA: Bu məqalədə müharibə cinayətlərinin nə olduğu, İkinci Qarabağ müharibəsində Ermənistanın hansı növ müharibə cinayətləri törətdiyi, bu əməllərin hansı beynəlxalq hüquqi sənədlərə əsasən tənzimləndiyi, törədilmiş cinayətlərin cəzasız qalmaması üçün hansı mexanizmlərin mövcud olduğundan söhbət açılmışdır. AÇAR SÖZLƏR: Müharibə cinayətləri, İkinci Qarabağ müharibəsi, beynəlxalq humanitar hüquq, pozuntu, məsuliyyət, mülki əhali. Giriş Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam bərpa olunması ilə nəticələnən İkinci Qarabağ müharibəsində məğlubiyyətlə barışmaq istəməyən Ermənistan əvvəllər olduğu kimi beynəlxalq humanitar hüquq normalarını heçə sayaraq müxtəlif...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/08/eprs-aag-569051-refugee-status-under-international-law-e1606730952209.jpg

One of the forms of extraterritorial control allowing European Union Member States to reduce the migration flow is the adoption of restrictive visa policies. Some of the States have adopted resettlement programmes regulating humanitarian visas based on their own policies of international protection (1). However, the jurisprudence on EU level has not been welcoming to such kind of visas, what has certain implications on the international protection regime such as violation of refugees’ rights and...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/08/photo-1583324113626-70df0f4deaab-1280x720.jpeg

2019-cu ilin dekabrında Çinin Vuhan şəhərində ortaya çıxan və digər ölkələrə yayılan, hətta təsiri artıq ölkəmizdə hiss olunmuş koronavirusun (Covid-19) tibbi və sosial nəticələrindən başqa hüquqi nəticələr doğuracağı da bəlli idi. Bu epidemiyanın ilk təsir obyekti müqavilələrdir. Günümüzdə tərəflər arasında bağlanan müqavilələrin çoxunda «Fors-major» olaraq adlandırılan bir maddə yer alır. Fors-major kəliməsi fransız dilindən tərcümədə « fövqəl güc » kimi tərcümə edilir. Bu maddə ümumiyyətlə, öncə fors-major sayılan hadisələri ifadə edib, daha sonra bu hadisələrin...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/06/Untitled-design-21.png

“İnsayd ticarət”in anlayışı Bu yazıda sizə qiymətli kağızlar bazarında rastlaşıla biləcək, rastlaşılması arzu olunmayan insayd məlumatdan istifadə etməklə edilən ticarətdən (insider trading) və  onun Azərbaycan və müxtəlif ölkələrdə hüquqi tənzimlənməsindən bəhs edəcəyik. İlk öncə qeyd edək ki, ingiliscə “insider trading” kimi adlandırılan bu məhfumu “Qiymətli Kağızlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən“insayd məlumatdan istifadə etməklə edilən ticarət”  başa düşə bilərik (bundan sonra “insayd ticarət”). İnsayd ticarətin nə olduğunu anlamaq üçün ilk öncə insayd məlumatın  nə olduğunu...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/06/photo-1445527815219-ecbfec67492e.jpeg

Açar sözlər: stomatoloq, həkim, pasiyent, sənədləşmə, stomatoloji, müqavilə Xülasə: Bu yazıda stomatoloq (həkim) və pasiyent arasında münasibətlərin qurulması, stomatoloji müalicə zamanı və sonrasında risklərin idarə edilməsi, sənədləşmə işinin qurulması və onun önəmi barəsində məlumat verilir. Yerli və xarici praktikada məsələnin tənzimlənməsi müqayisədə göstərilir. Giriş Hazırda Azərbaycanda ən azad şəkildə fəaliyyət göstərən sahələrdən biri, sözsüz ki, stomatologiyadır. Stomatologiya (terapevtik, cərrahi, ortopedik, ortodontik stomatoloji) üzrə fəaliyyətin özəl tibb fəaliyyəti üzrə göstərilən xidmətlərə uyğun görülən işlər [1] siyahısına...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/06/518055_public-safety-justice_hero_1600x900-1280x720.jpg

Müasir dövrdə müxtəlif növ tərəflər arasında arbitraj sazişi ilə mübahisələrə arbitraj qaydasında baxılmasından geniş istifadə olunur. Tərəflərin arbitraj sazişi əsasında mübahisələrini arbitraj qaydasında həll etməsinin nəticəsi olaraq arbitraj qərarları qəbul edilir. Arbitraj qərarlarının qəbul edilməsi qədər əhəmiyyət daşıyan digər bir məsələ həmin arbitraj qərarının tanınması və icra edilməsidir. Bu məqalədə aşağıdakı məsələlər öz əksini tapacaqdır: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin “POSCO DAEWOO” Korporasiyasının şikayəti üzrə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin İnzibati-İqtisadi Kollegiyasının 16 may 2018-ci il tarixli...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2020/05/case-law-677940_960_720-e1591441865546.jpg

Arbitraj dedikdə, mübahisələrin məhkəmədən kənar qaydada tərəflərin öz iradəsilə arbitraj sazişinə əsasən razılaşdırılmış arbitrlər tərəfindən prosessual və maddi hüquq normaları ilə həll olunması başa düşülür. Bu anlayışı daha da genişləndirmək və daha detallı vermək mümkün olsa da, ümumi anlayış verməklə əsas məsələyə toxunmaq istərdim. Bu yazıda cavab axtardığım sual o olacaq ki, iki Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan şirkət[1], yəni Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq təsis edilən və sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən və ya Azərbaycan Respublikasında...