Nurlana Dünyamalıyeva

HomeAuthor Nurlana Dünyamalıyeva

Senior Legal Counsel of Investment Division at SOCAR
https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/08/pg-6-7-a-jan-2017-2_647_010417051432.jpg

For implementation of their civil rights and duties, natural persons and legal entities quite often resort to services of those whose actions create, change or terminate certain commercial legal relationships.  The law of agency is based on the Latin maxim “Qui facit per alium, facit per se,” which means “he who acts through another is deemed in law to do it himself.” [1] It is a dynamic and competitive branch of law which comprises of...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/08/5c00ab4049eeb.jpg

Qanunvericilik yeniliklərinin cari ilin iyul ayı üzrə olan buraxılışı aşağıda qeyd edilən dəyişiklikləri ehtiva edir: Standartlaşdırma haqqında yeni qanun qəbul edildi  “Sahibkarlığın dəstəklənməsi məqsədilə xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların maliyyələşdirdikləri proqramların (layihələrin) əlaqələndirilməsi haqqında” Fərman imzalandı  Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya yaradılır İnzibati məhkəmələrin və kommersiya məhkəmələrinin təşkili barədə Sərəncam qəbul olundu “Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında” Qanunda dəyişiklik edildi Miqrasiya Məcəlləsinə dəyişiklik edildi Mülki Məcəlləyə dəyişiklik edildi...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/08/228110_207c_2.jpg

Giriş Konfidensiallıq barədə razılaşmaların bağlanması üçün nəzərə alınmalı məqamlar və tövsiyələr Konfidensiallıq barədə razılaşmaların növləri Konfidensiallıq barədə razılaşmaların tərtib olunması üçün hüquqşünasın malik olmalı olduğu məlumatlar Mübahisələrin həlli qaydası Giriş Kommersiya sahəsində mühüm əhəmiyyətə malik olmasına, ən çox bağlanan müqavilə növü hesab olunmasına və bağlayan tərəflər üçün xüsusi rejim müəyyənləşdirməyinə baxmayaraq konfidensiallıq barədə razılaşmalar üzrə nə yerli, nə də ki beynəlxalq hüquq ədəbiyyatı və tənzimləmələr bugünədək formalaşdırılmamışdır. Bu məqalənin əsas məqsədi hüquqşünaslara belə növ müqavilələrin...

https://www.lawels.com/wp-content/uploads/2019/08/photo-1589216532372-1c2a367900d9.jpeg

Material Adverse Change Provisions in the Legal and Judicial Practice of Azerbaijan Comment on ‘Plenary decision of the Constitutional Court on The Interpretation of  Article 422 of the Civil Code, 2018’ Table of Contents Introduction: Usage of MAC clauses in Legal and Judicial Practice of Azerbaijan. Background to the Decision. Currency Devaluation as a MAC Event: Decision and its Analysis. Conclusion: The Lost Opportunity. Introduction: Usage of MAC clauses in the Legal and Judicial Practice...